Wyruszamy do Loretto

Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów
Serdecznie zapraszamy ministrantów i lektorów w sobotę 11 czerwca 2022 roku do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Ministrantów i Lektorów.

Co nas tam czeka? 
 • 10.00 – 11.00 Rejestracja grup (wjazd główny do sanktuarium)
 • 11.00  -  Rozpoczęcie, przywitanie grup, zapoznanie z Loretto
 • 12.00 - Msza św. przy ołtarzu polowym
 • 13.15 – 15.00 obiad, rekreacja (uczestnicy pielgrzymki przy rejestrowaniu się otrzymają talony)
  Czas na samodzielne zwiedzanie sanktuarium, zapoznanie się z ofertą Sióstr Loretanek, strefa zabawy.
 • 14.30 prezentacja o bł. Karlo Acutisie „O kulcie Eucharystii"
 • 15.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Loretańskiej i zawierzenie Służby Liturgicznej (w kościele)

Jak zgłosić grupę? 

Organizujemy wyjazdy grupowe z dekanatów. Odpowiedzialnymi za przekazanie informacji i zorganizowanie grup w dekanatach są dekanalni duszpasterze służby liturgicznej. Jeśli będzie mała liczba osób w dekanacie to centralnie skoordynujemy grupy z dekanatów. 

Dekanalny duszpasterz w porozumieniu z księżmi opiekunami grup ministranckich i lektorskich zgłasza swój dekanat w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja poprzez formularz zgłoszeniowy

Do zgłoszenia należy dołączyć w formie plików: 

 1. Listę uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon) wraz ze wskazaniem pełnoletniego opiekuna grupy (1 opiekun na 20 osób). 
 2. Dokument wpłaty za udział w piegrzymce po 10 zł od uczestnika. Pieniądze należy wcześniej przelać na konto 43 1020 4476 0000 8602 0068 0074 z dokładnym opisem grupy
 3. Opłaty za autokar grupy rozliczają we własnym zakresie
 
 Informacje praktyczne
 1. Księża, którzy będą chcieli dołączyć się do koncelebry niech zabiorą ze sobą albę i białą stułę
 2. Będą też przygotowane konfesjonały dla spowiedników
 3. Ministranci i lektorzy zabierają swoje stroje liturgiczne
 4. Warto też wziąć coś na czym można usiąść bo wszystko będzie się działo w plenerze
 5. Parking dla autokarów będzie przy drodze dojazdowej do sanktuarium. Odpowiednie służby będą kierować ruchem
 6. Gdyby któraś z grup chciała zostać dłużej podaję bazę noclegową: 
 • Zgromadzenie zakonne Sióstr Służebnic Ducha Świętego
  Adres: Wspólna 45, 05-070 Sulejówek
  Telefon: 22 783 27 49
 • Zgromadzenie Zakonne Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
  Adres: Poprzeczna 1, 05-070 Sulejówek
  Telefon: 661 446 565
 • Loretto. Charytatywne Dzieło Miłości
  Adres: 07-202 Loretto
  Telefon: 29 596 66 31
 • Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
  Adres: Klonowa 1, 07-230 Niegów
  Telefon: 29 757 12 82
 • Dom Św. Faustyny Kowalskiej
  Adres: św. Faustyny 5, 05-205 Ostrówek
  Telefon: 29 777 04 92
 • Hit Hotel**
  Adres: Księdza Ignacego Kłopotowskiego 33, 03-720 Warszawa
  Telefon: 22 618 94 70
 •  Hotel Hetman
  Adres: Księdza Ignacego Kłopotowskiego 36, 03-717 Warszawa
  Telefon: 22 511 98 00
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?