Biskup pomocniczy

Biskup pomocniczy, czasem nazywany sufraganem wspiera posługę biskupa diecezjalnego. Podobnie, jak biskup diecezjalny powinien troszczyć się o piękno liturgii Kościoła w każdym wymiarze
 Biskup Pomocniczy 
Grzegorz Suchodolski

 

 

Biskup Grzegorz Suchodolski  urodził się 10 listopada 1963 w Łukowie, gdzie się wychowywał. Środowisko rodzinne, tworzone przez rodziców Mariannę i Hieronima, i środowisko parafialne – najpierw parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie Przemienienia Pańskiego w Łukowie – umacniało w nim wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliło odkryć powołanie do kapłaństwa. Wartości którymi żył, pogłębił w czasie przygotowania do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach.

Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku przez posługę Biskupa Jana Mazura i od 32 lat należy do prezbiterium Kościoła Siedleckiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz jako proboszcz w parafii Kopcie i w parafii katedralnej w Siedlcach.

 Jego nominacja na urząd biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej została ogłoszona 16 kwietnia 2020 roku. Jest biskupem tytularnym Mesarfelty.

Święcenia biskupie ks. Grzegorz Suchodolski przyjął 1 czerwca 2020 w Święto Matki Kościoła w katedrze siedleckiej.

Herb biskupi

Dewiza biskupia


Głosić Jezusa Chrystusa (Iesum Christum praedicare)

 

 

Z komunikatu Biskupa Kazimierza Gurdy po ogłoszeniu nominacji w dniu 16 kwietnia 2020:

Księże Biskupie Grzegorzu! Serdecznie gratulujemy decyzji Ojca Świętego Franciszka i dziękujemy za podjęcie się biskupiej posługi w czasach, w których świat i Kościół, cierpi nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także z powodu wirusa laicyzacji, jaki dotyka serc ludzi wierzących, szczególnie młodzieży i próbuje zniszczyć w nich wiarę w Boga oraz zachwiać w nich przynależność do Chrystusowego Kościoła.

Twoje wieloletnie doświadczenie pracy duszpasterskiej z młodzieżą będzie Ci zapewne pomocne w posłudze biskupiej w naszej Diecezji. Z nadzieją patrzą więc na Twoją posługę biskupią wszyscy: księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wierni świeccy, a pośród nich starsi, rodzice, młodzież i dzieci. Wszyscy oczekują świadectwa Twojej wiary, nadziei i miłości do Boga i Twojego zaangażowania w życie naszego Kościoła diecezjalnego.

Życzę Ci, wraz z księżmi, osobami życia konsekrowanego, klerykami i wiernymi świeckimi, byś wsparty łaską Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, podjął to zobowiązujące dzieło posługi biskupiej, z zaufaniem do Tego, który Cię powołał i pewnym modlitewnym wsparciem tych, którym będziesz służył. 

 

 

Najbardziej jednak  Biskup Grzegorz znany jest w naszym Kościele diecezjalnym, w Kościele w Polsce i w świecie, z zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży, a szczególnie w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia. Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem Franciszkiem.

Ks. Grzegorz Suchodolski z młodzieżą na ŚDM w Panamie

Ks. G. Suchodolski wraz młodzieżą katedralną na ŚDM w Panamie 2019

 

 

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?