Armia nowych lektorów

Po uroczystym upoważnieniu

26 marca wpisze się w historię naszej diecezji jako dzień upoważnienia do funkcji lektora poprzez posługę biskupią w katedrze siedleckiej. Dotychczas takie obrzędy dokonywały się w parafiach. Cieszymy się, że tak ważny obrzęd nabiera nowego kształtu i jest ukazaniem piękna służby lektorskiej w wymiarze całej diecezji 

Szkoła lektora rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 18 października 2021 roku. Spotkania w ramach przygotowania do pełnienia funkcji lektora odbywały się w 7 ośrodkach naszej diecezji, o czym pisaliśmy wcześniej. 

Organizacja szkoły lektora - więcej...

Mianowani do pełnienia funkcji lektora zasilą szeregi tych, którzy pragną czytać Pismo Św. podczas zgromadzenia liturgicznego. Zanim poprosili o upoważnienie do tej funkcji zostali poproszeni o udział w spotkaniach wyjaśniających istotę tej funkcji. Jako Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej wyrażamy serdeczną wdzięczność kapłanom prowadzącym kursy lektorskie w ośrodkach, a szczególnie Rodzicom za ich ścisłą współpracę w tym zakresie. 

Także nowi lektorzy wyrazili są wdzięczność na ręce bpa Grzegorza Suchdolskiego, który upoważnił ich do pełnienia tej posługi. 

Warto nadmienić, że w ostatnich latach praktyka czytania przez lektorów po formacji ministranckiej nieco przygasła. Tym bardziej cieszy fakt, że do grona tzw. lektorów świeckich dołączą ci chłopcy, którzy do tej pory pełnili funkcję przy ołtarzu jako ministranci. 

Dowiedz się więcej o przebiegu wydarzenia z portalu Podlasie24.pl

Serdecznie dziękujemy za zdjęcia p. Kamilowi Skorupce i p. Piotrowi Grabowskiemu.

Na zakończenie przydatne informacje o samej funkcji lektora: 
W odnowie liturgii Słowa Bożego po Soborze Watykańskim II nawiązano do starej tradycji chrześcijańskiej i przywrócono liturgiczną funkcję lektora. Mogą ją pełnić, tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ludzie świeccy – mężczyźni i kobiety, młodzi chłopcy i dziewczęta. Im to przysługuje przywilej czytania wszystkich lekcji z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii, nie tylko w czasie Mszy świętej, ale również podczas innych celebracji liturgicznych. Ponadto lektor, gdy nie ma psalmisty, może odśpiewać lub odczytać psalm między czytaniami. Niezwykle ważnym wymaganiem, jakie stawia się lektorowi, jest jego właściwy stosunek do Pisma świętego i troska o głębszą znajomość, rozumienie i umiłowanie Słowa Bożego. Lektor jest tym, który żyje Słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do refleksji i modlitwy.
Wspólnota wiernych uczestniczących w liturgii składa się z wielu członków, zorganizowanych i zjednoczonych pod przewodnictwem kapłana. Dlatego w zgromadzeniu liturgicznym obowiązuje zasada podziału funkcji i zadań. Różne działania i posługi są wykonywane przez poszczególne osoby dla dobra wspólnego wszystkich członków. W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych (KL 28). Poprzez swoją posługę w liturgii lektorzy oraz wszyscy inni zaangażowani czynnie w celebrację, powinni stawać się na co dzień prawdziwymi świadkami Chrystusa, któremu służą przy ołtarzu. Swoje czynności powinni wypełniać pobożnie, gorliwie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Powinni także pomagać ludziom i nieść radość, zwalczać wady, rozwijać w sobie życie Boże, systematycznie poznawać liturgię i żyć nią na co dzień.Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?