IV Diecezjalny Kongres Służby Liturgicznej Diecezji Siedleckiej

„Uwierz życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte!"

Kongres Służby Liturgicznej Diecezji Siedleckiej to zjazd osób z całej diecezji, zaangażowanych w życie liturgiczne swoich parafii. Jest to czas wspólnej modlitwy oraz okazja do wymiany doświadczeń związanych ze służbą przy ołtarzu. Kongres organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Tegoroczny IV Kongres Służby Liturgicznej Diecezji Siedleckiej odbędzie się 20 kwietnia przy parafii Katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach.

W czasie spotkania będziemy gościć Księdza Jakuba Bartczaka - kapłana archidiecezji wrocławskiej, rapera oraz wspaniałego człowieka, kochającego Słowo Boże.


 

Co nas czeka podczas kongresu? 

9:00 - recepcja (punkt recepcji będzie zorganizowany z tyłu katedry, prosimy aby autokary po pozostawieniu uczestników kongresu, kierowały się na parking przy parafii Św. Józefa w Siedlcach lub inny wybrany parking).

9:30 - uroczyste rozpoczęcie Kongresu (plac przy kurii siedleckiej)

            konferencja (w czasie konferencji w centrum charytatywno - duszpasterskim odbędzie się spotkanie dekanalnych duszpasterzy Służby Liturgicznej oraz księży opiekunów).

10.30 - panel dyskusyjny

11.45  - przygotowanie do Eucharystii (kapłani obecni na kongresie zaproszeni są do udziału w koncelebrze).

12.00 - Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bpa Kazimierza Gurdy z obrzędem błogosławieństwa nowych lektorów (listę osób, które ukończyły kurs lektora organizowany w rejonach proszę o przesłanie na adres mailowy lukanko@interia.pl, najpóżniej do 15 kwietnia)

13.30 - koncert Ks. Jakuba Bartczaka

             Zakończenie kongresu (zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby tego dnia tak zorganizować sobie czas, żeby wiąć udział w całym wydarzeniu).

Dekanalni referenci ds. liturgii są proszeni, aby dotrzeć z informacją dotyczącą kongresu do księży w dekanacie i w porozumieniu z nimi zorganizowanie transportu z dekanatu. 

Zgłoszenia na kongres dokonuje ks. Opiekun wyłącznie poprzez formularz na stronie.

Zgłoszenie - przejdź tu....

W czasie Kongresu będzie zapewniony posiłek oraz picie.  Koszt udziału w kongresie: 10 zł/ osoba.

Termin zgłoszenia do 17 kwietnia. 

 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej Grzegorz Suchodolski

 

Patronat Medialny: 

Katolickie Radio Podlasie

Echo katolickie

Diecezjalna Telewizja Faro Tv

podlasie24.pl

 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?