Biskup diecezjalny

Biskup w imieniu papieża odpowiada za formację liturgiczną i sposób pracy służby liturgicznej w swojej diecezji. Jednym z zadań biskupa jest troska o piękno liturgii. Jako głowa Kościoła diecezjalnego jest punktem odniesienia wszystkich działań zmierzających do pogłębienia formacji liturgicznej

Biskup diecezjalny
Kazimierz Gurda

Urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich.  W 1972 r.  wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Jako wikariusz pracował w parafiach w Pińczowie i Bielinach. 

W 1981 r. został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 r. obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Koncepcja nadziei w interpretacji psalmu 118 św. Ambrożego”.

We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach.

W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości.

18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. prał. Kazimierza Gurdę biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupa Kazimierza Ryczana, a współkonsekratorami byli biskup Edward Materski i biskup Marian Florczyk. 

16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka Biskupem Siedleckim. Objął kanonicznie diecezję 23 maja 2014 r., a ingres do Katedry Siedleckiej odbył we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2014 r.

Herb biskupi

Święto Patrona

4 marca, w święto św. Kazimierza, patrona Polski i Litwy

Dewiza biskupia

Iesu in Te confido (Jezu ufam Tobie)

Informacje ze strony diecezjalnej.

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?