Formacja

Lektorzy

Stopnie lektorskie Lektor• Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między ...

Czytaj dalej

Ceremoniarze

Ceremoniarz• Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy:- przeprowadzenie próby liturgii, - czuwanie nad przebiegiem liturgii, - dawanie znaków ...

Czytaj dalej

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?