Referat Liturgiczny

czyli odpowiedzialni za liturgię w diecezji

Referat liturgiczny to część Wydziału Duszpasterstwa, mająca bezpośrednio pieczę nad sprawami dotyczącymi sprawowania liturgii oraz przygotowania osób do należytego jej sprawowania. Na czele referatu stoi referent liturgiczny, który odpowiada za poszczególne jego sekcje 
 
Referent liturgiczny
ks. dr Łukasz Celiński

Ks. Łukasz Celiński, ur. 27 czerwca 1984 roku w Łukowie. Pochodzi z parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Łukowie, w której w ramach formacji w Ruchu Światło-Życie dojrzewało jego powołanie do kapłaństwa.

Po maturze w roku 2003 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Jest absolwentem Papieskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Rzymie (2010) i Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego (2009).

Święcenia diakonatu przyjął w Rzymie 12 grudnia 2009 roku, we wspomnienie NMP z Guadalupe, natomiast święcenia prezbiteratu otrzymał w katedrze siedleckiej 12 czerwca 2010 roku, we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

W latach 2009-2012 odbywał studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, uwieńczone licencjatem z nauk liturgicznych (2012).

W latach 2014-2020 odbywał studia doktoranckie z zakresu liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, uwieńczone stopniem doktora świętej liturgii (2020). Przez okres studiów specjalistycznych (2009-2012; 2014-2020) mieszkał i pracował duszpastersko w parafii p.w. Matki Bożej z Lourdes na Tor Marancia w Rzymie.

W latach 2012-2013 był wikariuszem parafii w Zbuczynie, a w latach 2013-2014 wikariuszem parafii katedralnej w Siedlcach.

Aktualnie jest wykładowcą liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej oraz Kierownikiem Referatu Liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. Jest również przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej oraz członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. 

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?