Diecezjalna Liga Służby Liturgicznej

Czyli ministranci nie tylko w zakrystii

Liga Ministrancka to pucharowy system rozgrywek piłki nożnej dedykowany dla ministrantów i lektorów naszej diecezji. 

Wyróżniamy trzy kategorie wiekowe: 

Młodzik roczniki 2016-2012

Junior roczniki 2011-2009

Senior roczniki 2008-2003 + w kategorii senior może grać ks. opiekun)

Rozgrywki odbędą się na halach sportowych. Po dokonaniu zgłoszenia na spotkaniu organizacyjnym zostaną wyłonione grupy eliminacyjne. Grupy indywidualnie dopasowują termin rozgrywek i po rozegraniu turnieju z każdej grupy do finału przechodzi jeden lub dwa zespoły.

W rozgrywkach Ligi mogą brać udział tylko czynni ministranci i lektorzy.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej  legitymacji ministranckiej oraz legitymacji szkolnej (lub innego urzędowego dowodu tożsamości ze zdjęciem).

Niezbędne dokumenty do pobrania na tej stronie (u dołu - pliki do pobrania)

Duszpasterstwo centralne każdego roku organizuje kolejną edycję Ligii Ministranckiej. Na początku roku szkolnego ustanawiany jest terminarz Ligii. 

 • Spotkanie organizacyjne dla opiekunów drużyn, dekanalnych duszpasterzy Służby Liturgicznej, oraz dla księży opiekunów grup ministranckich odbędzie się  8 września 2023 r. w Centrum Duszpastersko - Charytatywnym w Siedlcach o godz. 19:30.  Na spotkaniu odbędzie się:
  • podsumowanie zeszłorocznej Ligii
  • losowanie grup w kategoriach
  • sprawozdanie finansowe za poprzedni okres
  • zmiany w regulaminie
 • termin przeprowadzenia rozgrywek
 • termin rozgrywek finałowych

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 7 września 2023 r.   

Zgłoszenia przesyłamy na adres mailowy: ligaministranckaddsl@interia.pl

W zgłoszeniu umieszczamy następujące informacje: Parafia, imię i nazwisko opiekuna drużyny, kontakt do opiekuna (e - mail i nr tel.), kategoria rocznikowa drużyny.

Odpowiedzialny za Ligę Ministrancką w diecezji siedleckiej w sezonie 2023/24
ks. Łukasz Kwasowiec
 881 780 999
 lukanko@interia.pl

 Zapraszamy na nasz fanpage na FB i Instagramie.
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?