Ceremoniarze

Ceremoniarz
• Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy:
- przeprowadzenie próby liturgii,
- czuwanie nad przebiegiem liturgii,
- dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
- podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
- ustawianie procesji na wejście i wyjście,
- obsługa mikrofonu,
- interweniowanie w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza itp.
- posługa przy biskupie (podawanie i odbieranie mitry, pastorału, piuski)
Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?