Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej

Z podziałem na dekanaty

 • Dekanat adamowski
  • Ks. Sławomir Pękała , od: 19.09.2020
 • Dekanat bialski południowy
  • Ks. Mateusz Kowalik , od: 12.09.2019
 • Dekanat bialski północny
  • Ks. Jarosław Grzelak, od: 30.09.2019
 • Dekanat domanicki
  • Ks. Krzysztof Buczyński,  od: 18.10.2017
 • Dekanat garwoliński
  • Ks. Krzysztof Węgrzynek, od: 19.10.2022
 • Dekanat grębkowski
  • ks. Łukasz Kwasowiec od: 01.09.2021
 • Dekanat hański
  • Ks. Tomasz Paśniczek od: 02.10.2017
 • Dekanat janowski
  • Ks. Krzysztof Pełka, od: 16.08.2021
 •  Dekanat komarowski
  • Ks. Grzegorz Góraj, od: 19.08.2021
 • Dekanat łaskarzewski
  • Ks. Adrian Gendek, od: 15.09.2021
 • Dekanat łosicki
  • Ks. Jacek Sawczuk od: 7.09.2022
 • Dekanat łukowski I
  • Ks. Paweł Pajdosz, od: 7.09.2022 
 • Dekanat łukowski II
  • Ks. Paweł Żukowski, od: 10.10.2022
 • Dekanat międzyrzecki
  • Ks.  Daniel Struczyk, od: 22.09.2021
 • Dekanat osiecki
  • Ks.  Krzysztof Wałek, od: 03.07.2017
 • Dekanat parczewski
  • Ks.  Stanisław Kulik, od: 23.12.2016
 • Dekanat radzyński
  • Ks. Michał Gosk, od: 20.09.2019
 • Dekanat rycki
  • Ks. Adam Woźniak, od: 24.09.2021
 • Dekanat siedlecki
  • Ks. Marcin Wesołowski,  od: 09.10.2021
 • Dekanat suchożebrski
  • Ks. Robert Piegdoń, od: 05.09.2021
 • Dekanat terespolski
  • Ks. Piotr Zasuwik, od: 24.09.2021
 • Dekanat wisznicki
  • Ks. Sławomir Pleszczyński
 • Dekanat włodawski
  • Ks.
 • Dekanat zbuczyński
  • Ks.  Zygmunt Pena, od: 20.11.2009
 • Dekanat żelechowski
  • Ks. Mariusz Rompa, od: 07.09.2022

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?