Modlitwy w zakrystii

Czyli zanim ministrant ruszy do ołtarza

 

Przed Mszą Świętą

Celebrans główny lub ceremoniarz

W imię Ojca i Syna i Ducha Św. 

Wszyscy

Amen. 

Celebrans główny lub ceremoniarz rozpoczyna

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Celebrans główny lub ceremoniarz 

Wspomożenie nasze w Imieniu Pana

Wszyscy uczestnicy w zakrystii

Który stworzył niebo i ziemię

Celebrans główny lub ceremoniarz 

Pobłogosław nas

Wszyscy uczestnicy w zakrystii

Boże.

Po Mszy Świętej

Wszyscy uczestnicy w zakrystii

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby.
Spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?