Kandydaci

Program formacyjny dla kandydatów

W bieżącym roku formacyjnym 2020/21 szczególną troską pragniemy objąć kandydatów na ministrantów. W kolejnych latach będziemy przechodzić do kolejnych stopni formacyjnych.

Oczywiście tam, gdzie jest większa grupa ministrantów ks. Opiekun może podzielić na mniejsze grupy według schematu zamieszczonego poniżej: 

 • kandydat (od klasy III SP)
 • ministrant młodszy (od klasy IV SP)
 • choralista (od klasy V SP)
 • ministrant światła (od klasy VI SP)
 • ministrant księgi (od klasy VII SP)
 • ministrant ołtarza (od klasy VIII SP) 
 • lektor po formacji ministranckiej  (Liceum/Technikum/Szkoła Zawodowa) 
 • lektor (osoby po 18 roku życia)
 • ceremoniarz, kantor, psałterzysta
 • animator liturgiczny

Do każdego stopnia formacji przypisany jest aktualnie konkretny program Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Więcej w odpowiednich zakładkach.

W plikach załączonych na tej stronie są dokumenty dotyczące przyjęcia do grona kandydatów na ministrantów oraz obrzęd nałożenia komży

Wskazania przed przystąpieniem do służby ministranckiej
 1. Służbę ministrancką można rozpocząć wraz z bezpośrednim przygotowaniem do I Komunii św. Jest to zatem klasa III SP. W wyjątkowych sytuacjach można zezwolić na udział w służbie chłopcom z klasy II SP, po indywidualnym rozpatrzeniu. Pragnienie dołączenia do grona kandydatów na ministrantów można wyrazić w dowolnym momencie roku. Zalecamy, aby uczynić to najpóźniej w październiku, aby w danym roku mogła powstać nowa grupa kandydatów, podlegająca formacji ministranckiej na tym stopniu.
 2. Do grona kandydatów i ministrantów przyjmuje ks. Proboszcz na prośbę ks. Opiekuna ministrantów podczas obrzędu przyjęcia do grona kandydatów.
 3. Znakiem przyjęcia do grona ministrantów jest możliwość noszenia niebieskiej szarfy nałożonej z lewego ramienia na prawy bok.
 4. Staż kandydacki trwa około roku. Może zostać wydłużony bądź skrócony w zależności od okoliczności, jednak nie może trwać krócej niż 9 miesięcy.
 5. W okresie kandydackim chłopiec jest zobowiązany do służby na wyznaczonych Mszach, uczestnictwa w zbiórkach, obserwowania służby starszych kolegów, zdobywania wiedzy i umiejętności liturgicznych oraz przeżywania swojej wiary w sposób coraz bardziej dojrzały.
 6. Kandydaci na ministrantów zajmują miejsca w prezbiterium tak, by dobrze widzieć ołtarz, to co się dzieje przy ołtarzu. Nie powinni brać czynnego udziału w służbie liturgicznej, co najwyżej może to być pomoc przy lavabo (tzw. ręczniczek).
 7. Na zbiórce kandydatów należy przećwiczyć dokładnie funkcje wykonywane przez ministranta młodszego. Przed uzyskaniem stopnia ministranta młodszego należy wykazać się określoną wiedzą i przygotowaniem, podczas tzw. weryfikacji.

W jaki sposób prowadzić spotkania? 

Obecnie najlepszą i łatwo dostępną pozycją do formacji kandydatów wydaje się notatnik dla kandydata "Przy ołtarzu Pana. Wprowadzenie do służby ministranckiej", autorstwa Eugeniusza Stencela. Można go nabyć w naszej Diecezjalnej Księgarni w Siedlcach, cena 6,80 zł, ewentualnie zamówić przez internet www.bernardinum.com.pl. Jest to praktyczny notatnik, który kandydat przynosi na spotkanie. 

Z kolei podręcznik "kandydat na ministranta" to stary i sprawdzony przewodnik oazowy po służbie liturgicznej dla kandydatów pod redakcją ks. Stanisława Szczepańca. Niestety, obecnie jest trudno dostępny w sprzedaży, jednakże można jeszcze znaleźć tę pozycję w biblioteczkach kapłańskich ewentualnie na wyprzedażach internetowych. 

Pozostaję zawsze do dyspozycji w kwestii pytań ks. Tomasz 

  504 894 489 

Do pobrania:

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?