Ministranci ołtarza

Ministrant Ołtarza
• Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczonewielkimszacunkiem.

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?