Ministranci księgi

Ministrant Księgi
• Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów. Jeśli nie ma diakona, wnosi Ewangeliarz w procesji wejścia.

 

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?