Choraliści

Choralista
• Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc sygnaturką, która wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii (przed i po Przeistoczeniu, podczas niego, po Baranku Boży) oraz w trakcie nabożeństw i procesji z Najświętszym Sakramentem. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?