Kongres Służby Liturgicznej

Wielkimi krokami

Zgodnie z zapowiedzią 22 maja we wszystkich dekanatach naszej diecezji spotykamy się na wspólnym czuwaniu, aby doświadczyć wspólnoty Służby Liturgicznej
 

Ostatni rok pracy formacyjnej nie był łatwy ze względu na panujące obostrzenia sanitarne. Niemniej podejmujemy wysiłek organizacji spotkania diecezjalnego pod przewodnictwem Bpa Kazimierza Gurdy. Stosowny komunikat w kwestii tego przedsięwzięcia został opublikowany wcześniej i jest dostępny na stronie diecezjalnej. Więcej...

Program I Kongresu Służby Liturgicznej 
służyć Panu z weselem

 

Bardzo będziemy wdzięczni za przesłanie zgłoszenia z każdej parafii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub email - centrum@ddsl.siedlce.pl ew. SMS - 504 894 489 najpóźniej do 20 maja.

W zgłoszeniu należy umieścić parafię, dekanat, liczbę uczestników oraz ks. Opiekuna Służby.
Te informacje zostaną przekazane dekanalanym referentom

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW Z PARAFII

Kongres odbędzie się w każdym dekanacie, w wyznaczonym miejscu. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie kongresu jest dekanalny referent do spraw liturgii. Dowiedz się, kto w Twoim dekanacie odpowiada za liturgię...

Do godz. 10.00  - zjazd w dekanacie. Powitanie uczestników w dekanatach

10.20-11.30 - część wspólna (transmitowana z katedry poprzez FaroTV)

  • Wprowadzenie w tematykę kongresu - ks. Tomasz Koprianiuk
  • Słowo do zgromadzonych - Bpa Kazimierza Gurdy
  • Konferencja tematyczna  - ks. Łukasz Celiński
  • Praca z ministrantami - ks. Tomasz Koprianiuk wraz z grupą ministrantów z katedry

12.00-13.00 -  część własna kongresu - Eucharystia w każdym miejscu spotkania

UCZESTNICY 

  • Ministranci każdego stopnia
  • Lektorzy po formacji ministranckiej
  • Członkowie scholi dziecięcych i młodzieżowych
  • Katecheci
  • Siostry zakonne
  • Opiekunowie służby liturgicznej 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?