Tworzymy bazę danych duszpasterstwa ministrantów w diecezji

Podstawą pracy jest dobra komunikacja i informacja

Jakiś czas temu księża dziekani i proboszczowie wszystkich parafii naszej diecezji otrzymali do wypełnienia ankiety dotyczące życia liturgicznego w dekanacie i parafii. Dane te, opracowane przeze mnie pozwolą na szybką komunikację

W najblższym czasie planujemy: 

  1. Wdrożyć jeden program formacji ministranckiej w całej diecezji, opierając go na starym, sprawdzonym programie oazowym dla służby ministranckiej (szczegóły wkrótce w zakładce "formacja liturgiczna");
  2. Rozpocząć (w miarę możliwości) pracę z ministrantami i lektorami w oparciu o małe grupy, na początek skupimy się mocniej na pracy z kandydatami;
  3. Chcemy w każdym dekanacie umożliwić ministrantom o odpowiednim stażu i przygotowaniu kurs lektorski. Po dopracowaniu szczegółów opublikujemy sposób pracy i konspekty pracy w dekanacie. Odpowiedzialnym za szkołę lektora młodszego byłby dekanalny referent ds liturgii. Na zakończenie szkoły lektora uroczystego błogosławieństwa dokona w katedrze biskup siedlecki Kazimierz Gurda;
  4. W następnym roku szkolnym planujemy rozpocząć regularne, coroczne sympozja liturgiczne dla lektorów i kongresy dla ministrantów, obok oczywiście sprawdzonych spotkań takich jak koczowisko czy liga ministrancka; 
  5. Będą także dni skupienia i rekolekcje powołaniowe dla młodzieży. 
  6. Będziemy także prosić wszystkich opiekunów ministrantów oraz osoby odpowiedzialne w grupie ministranckiej (np. prezesi) o aktywność na facebooku służby liturgicznej . Będzie bardzo dobrze, kiedy wszelkie przejawy naszej działalności znajdą się jako przykład pracy i źródło pomysłów dla innych; Również jest już możliwość przesyłania filmów do diecezjalnego kanału Youtube (np. poprzez dysk w chmurze i link na adres email, bądź messenger, ikonka do kontaktu na dole po prawej stronie)
  7. Również w rejonach w diecezji będą cyklicznie organizowane szkoły lektora. 

Wszystkich księży opiekunów ministrantów, jak również samych ministrantów, ich rodziców zapraszamy do współpracy. 

xTK, DDSL

 

Do pobrania:
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?