III Kongres Służby Liturgicznej

Rozpoczęcie Majówki u Świętego Józefa

Kongresy Służby Liturgicznej to zjazd członków Służby Liturgicznej  z całej diecezji. Jest to czas wspólnej modlitwy i okazja do wymiany doświadczeń związanych ze służbą przy ołtarzu. Kongres organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Tegoroczny Kongres Służby Liturgicznej Diecezji Siedleckiej odbędzie się 29 kwietnia w parafii Św. Józefa w Siedlcach. W czasie spotkania będziemy gościć zespół Wyrwani z Niewoli oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego.

Co nas czeka podczas kongresu? 

Zgłoszenie - przejdź tu....

Miejsce: Parafia Św. Józefa w Siedlcach

 • Godz. 9.00 - przyjazd i rejestracja 
 • Godz. 9.30 - Oficjalne rozpoczęcie kongresu
 • Godz. 10.30 - Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
 • Godz. 12.00 - Panel dyskusyjny
 • Godz. 13.00 - Obiad
 • Godz. 13.45 - Koncert zespołu Wyrwani z Niewoli
 • Ok. godz.15.00 - Zakończenie kongresu
 
Dekanalni referenci ds. liturgii są proszeni, aby dotrzeć z informacją do księży w dekanacie i w porozumieniu z nimi zorganizować transport z dekanatu. 
Zgłoszenia na kongres dokonuje ks. Opiekun wyłącznie poprzez formularz na stronie.  
Koszt uczestnictwa symbolicznie 5 zł od osoby na organizację wydarzenia.       
Termin zgłoszenia do 22 kwietnia. 
Uczestnicy:
 • Ministranci każdego stopnia
 • Lektorzy po formacji ministranckiej
 • członkowie scholi dziecięcych i młodzieżowych
 • Psałterzyści
 • Zakrystianie, kościelni
 • Siostry zakonne
 • Katecheci
 • Opiekunowie służby liturgicznej

Przejdź, aby zapisać swoją grupę....

 

Patronat honorowy:

Biksup Siedlecki Kazimierz Gurda

Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej Grzegorz Suchodolski

 

Patronat Medialny: 

Katolickie Radio Podlasie,  echokatolickie.pl Diecezjalna Telewizja Faro Tv portal Podlasie24.pl,
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?