Sakra biskupia Ks. Grzegorza Suchodolskiego

W święto Matki Kościoła i zarazem Dzień Dziecka mamy powód do radości!

 

Biskup Grzegorz Suchodolski  urodził się 10 listopada 1963 w Łukowie. Rodzinny dom i parafie  umacniały w nim wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliły odkryć powołanie do kapłaństwa. Formację seminaryjną odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach.

Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku z rąk Biskupa Jana Mazura. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach. Po studiach specjalistycznych w Rzymie został mianowany Dyrektorem Krajowego Biura ŚDM.   Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia, w czasie której przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem Franciszkiem.

Po wieloletniej pracy jako Dyrektor ŚDM Biskup siedlecki Kazimierz Gurda powierzył mu od 1 października 2016 urząd proboszcza parafii katedralnej i dziekana dekanatu siedleckiego. 

Dnia 16 kwietnia 2020  została ogłoszona nominacja na urząd biskupa pomocniczego w diecezji siedleckiej.

1 czerwca 2020 ks. Grzegorz Suchodolski został wyświęconny na biskupa. Głównym konsekratorem był biskup Kazimierz Gurda, biskup diecezji siedlckiej, a współkonsekratorami abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i bp Henryk Tomasik, biskup radomski.

 

Retransmisja uroczystości 

 

 

 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?