Liga Ministrancka

Czyli ministranci nie tylko w zakrystii

Liga Ministrancka to pucharowy system rozgrywek piłki nożnej dedykowany dla ministrantów i lektorów naszej diecezji. 

Wyróżniamy trzy kategorie wiekowe: 

Młodzik roczniki 2015-2011

Junior roczniki 2010-2007

Senior roczniki 2006-2002 + w kategorii senior może grać ks. opiekun)

Rozgrywki odbędą się na halach sportowych. Po dokonaniu zgłoszenia na spotkaniu organizacyjnym zostaną wyłonione grupy eliminacyjne. Grupy indywidualnie dopasowują termin rozgrywek i po rozegraniu turnieju z każdej grupy do finału przechodzi jeden lub dwa zespoły.

W rozgrywkach Ligi mogą brać udział tylko czynni ministranci i lektorzy.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej  legitymacji ministranckiej oraz legitymacji szkolnej (lub innego urzędowego dowodu tożsamości ze zdjęciem).

Niezbędne dokumenty do pobrania na tej stronie (u dołu - pliki do pobrania)

Duszpasterstwo centralne każdego roku organizuje kolejną edycję Ligii Ministranckiej. Na początku roku szkolnego ustanawiany jest terminarz Ligii:

 • termin zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy na stronie
 • termin spotkania organizacyjnego dla opiekunów drużyn
  • wyłonienie Kierownictwa Ligii Ministranckiej 
  • losowanie grup w kategoriach
  • sprawozdanie finansowe za poprzedni okres
  • zmiany w regulaminie
 • termin przeprowadzenia rozgrywek
 • termin rozgrywek finałowych

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 10 października 2022 r.   

Zgłoszenia przesyłamy na adres mailowy: ligaministranckaddsl@interia.pl

W zgłoszeniu umieszczamy następujące informacje: Parafia, imię i nazwisko opiekuna drużyny, kontakt do opiekuna (e - mail i nr tel.), kategoria rocznikowa drużyny.

Po zamknięciu zgłoszeń, opiekunowie grup zostaną poinformowani o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego.

Podczas spotkania:

 1. Wyłonimy Zarząd Ligii Ministranckiej 
 2. Dokonamy podziału grup (losowanie)
Odpowiedzialny za Ligę Ministrancką w diecezji siedleckiej w sezonie 2022/23
ks. Łukasz Kwasowiec, prezes
 881 780 999
 lukanko@interia.eu
zastępca prezesa - vacat
 

 Zapraszamy na nasz fanpage. 

Do pobrania:

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?