Kurs Ceremoniarza

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Siedleckiej informuje o rozpoczęciu zapisów na Kurs Ceremoniarza.

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej wśród lektorów i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

W kursie mogą wziąć udział lektorzy od klasy VIII wzwyż, z co najmniej dwuletnim stażem służby w stopniu lektora, którzy odznaczają się odpowiednim wyrobieniem duchowym, kulturą osobistą oraz pragną służyć Chrystusowi i Kościołowi. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów. 

Zgłoszeń dokonujemy pod adresem mailowym lub pod nr tel.: 

centrum@ddsl.siedlce.pl / 881 780 999 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

1. Imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania (dostępne do pobrania na stronie internetowej www.ddsl.siedlce.pl)
2. W przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców (dostępna na ddsl.siedlce.pl) (Dokumenty dostarczamy podczas pierwszego zjazdu 10 grudnia 2022 r.)

Sprawy organizacyjne:

1. Organizacją kursu ceremoniarza zajmuje się Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Kurs odbywa się na poziomie diecezjalnym (nie organizujemy kursów ceremoniarza w dekanatach lub w okręgach). 
2. Spotkania kursu odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu, ul. Seminaryjna 26, 07-110 Siedlce, w wyznaczone soboty, w godzinach 10.00-15.30.
3. Kurs w formie 5 spotkań  rozpocznie się 10 grudnia 2022 r., a zakończy się w kwietniu 2023 r. rekolekcjami i uroczystym przyjęciem błogosławieństwa przez ceremoniarzy. 
4. W kursie mogą uczestniczyć lektorzy od VIII klasy szkoły podstawowej, koszt całości kursu 400 zł. (cena obejmuje materiały formacyjne, krzyż ceremoniarza oraz posiłki w trakcie spotkań).
5. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, dlatego o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
6. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwa jest jedna usprawiedliwiona nieobecność, druga zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
7. Zajęcia kursu obejmują wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba zabrać ze sobą zeszyt i długopis.

Terminy zdjazdów:

10. 12. 2022 r. 

14. 01. 2022 r.

18. 02. 2023 r.  

18. 03. 2023 r. 

15. 04. 2023 r. – dzień skupienia przed przyjęciem błogosławieństwa do posługi Ceremoniarza

29. 04. 2023 r. – III Kongres Ministrantów Diecezji Siedleckiej z udzieleniem błogosławieństwa ceremoniarzom przez Bpa Kazimierza Gurdę. 

 

Do pobrania:

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?