Stopnie ministranckie

Choraliści

Choralista• Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc sygnaturką, która wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni ...

Czytaj dalej

Ministranci światła

• Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako ...

Czytaj dalej

Ministranci księgi

Ministrant Księgi• Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. ...

Czytaj dalej

Ministranci ołtarza

Ministrant Ołtarza• Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. ...

Czytaj dalej

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?