III Kongres Służby Liturgicznej

29 Kwiecień 2023
00:00 - 00:00
max. uczestników: 300
Kongresy Służby Liturgicznej to zjazd członków Służby Liturgicznej  z całej diecezji w celu wspólnego przeżycia spotkania. Jest to czas wspólnej modlitwy i okazja do zapoznania się z innymi ministrantami w diecezji. Kongres organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
 

Ramowy program
Kongres odbędzie się w Siedlcach. Dekanalni referenci ds. liturgii są proszeni, aby zorganizować autokar z dekanatu, ewentualnie skoordynować grupy z poszczególnych parafii dekanatu. 

Wprowadzenie w tematykę kongresu
Konferencja tematyczna
Program artystyczno-duchowy
Uroczysta Eucharystia 
Agapa

Uczestnicy 
Ministranci każdego stopnia
Lektorzy po formacji ministranckiej
członkowie scholi dziecięcych i młodzieżowych
Psałterzyści
Zakrystianie, kościelni
Siostry zakonne
Katecheci
Opiekunowie służby liturgicznej
Zgłoszenia na kongres dokonuje ks. Opiekun wyłącznie poprzez formularz na stronie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w stosownym czasie. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy


Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?