II Kongres Służby Liturgicznej

Pod jednym dachem w Alma Mater

Kongresy Służby Liturgicznej to zjazd członków Służby Liturgicznej  z całej diecezji. Jest to czas wspólnej modlitwy i okazja do wymiany doświadczeń związanych ze służbą przy ołtarzu. Kongres organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Kongres odbędzie się 7 maja w WSD.  W spotkaniu będziemy gościć zespół ministrancki MWM - Kato Styl Życia  oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego

Co nas czeka podczas kongresu? 

Zgłoszenie - przejdź tu....

Miejsce: 

Wyższe Seminarium Duchowne 

 • Do godz. 9.15 - przyjazd i rejestracja w WSD
 • Godz. 9.30 - Wprowadzenie w tematykę kongresu - ks. Tomasz Koprianiuk
 • Godz. 9.45 - Słowo bpa Grzegorza Suchodolskiego
 • Godz. 10.00 - Konferencja tematyczna 
 • Godz. 10.30 - KATO STYL ŻYCIA - Koncert ewangelizacyjny muzycznego zespołu ministranckiego MWM z Katowic
 • Godz. 11.30 - Program powołaniowy alumnów  Wyższego Seminarium w Siedlcach
 • Godz. 12..15 - Uroczysta Eucharystia w kaplicy seminaryjnej
 • Agapa przy Seminarium
 
Dekanalni referenci ds. liturgii są proszeni, aby dotrzeć z informacją do księży w dekanacie i w porozumieniu z nimi zorganizować transport z dekanatu. 
Zgłoszenia na kongres dokonuje ks. Opiekun wyłącznie poprzez formularz na stronie.  
Koszt uczestnictwa symbolicznie 10 zł od osoby na organizację wydarzenia. Termin zgłoszenia do 2 maja
Uczestnicy:
 • Ministranci każdego stopnia
 • Lektorzy po formacji ministranckiej
 • członkowie scholi dziecięcych i młodzieżowych
 • Psałterzyści
 • Zakrystianie, kościelni
 • Siostry zakonne
 • Katecheci
 • Opiekunowie służby liturgicznej

Przejdź, aby zapisać swoją grupę....

 

Patronat honorowy - Katolickie Radio Podlasie oraz portal Podlasie24.pl 
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?